כמה עולה רישום סימן מסחר ותוך כמה זמן מתבצע הרישום?

נגזר מהאתר של : משרד המשפטים ראשי

חובה להדפיס את אישור התשלום ולשלחה לרשם
שם האגרה מחיר
עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה, בסוג טובין אחד 1,443.00 ₪
עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82 לכל חודש או חלק ממנו 66.00 ₪
עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82, לחודשיים 132.00 ₪
עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82, לשלושה חודשים 198.00 ₪
עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82, לארבעה חודשים 264.00 ₪
עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82, לחמישה חודשים 330.00 ₪
עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82, לשישה חודשים 396.00 ₪
בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.30 ₪
הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22 (ג) לכל סוג טובין 677.00 ₪
עם הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר לפי סעיפים 24(א), 38 או 41 לפקודה 727.00 ₪
הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 24 או 25 434.00 ₪
השמעת טענות לפי סעיפים 24(ו), 29 ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 677.00 ₪
עם הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה לסוג טובין אחד 2,571.00 ₪
אגרת פיגור לפי תקנה 52(2) לחודש או חלק מחודש 66.00 ₪
אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין(998 ₪) בצרוף אגרת חידוש (2571 ₪) 3,569.00 ₪
עם הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א) (3), (4),(5), 37, 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת לכל סימן. 282.00 ₪
בעד חיפוש לפי תקנה 78(א) 575.00 ₪  
  בעד אישור כל רישום (תעודה או נסח) לפי סעיף 6(ב) לפקודה 43.00 ₪
 

 שלב ראשון הבדיקה 1 -

במידה והסימן ראוי לרישום יש לשלם את אגרת הרישום

הנאמנים המטפלים ברישום גובים שכר טרחה בגין טיפולם. במידה ומוגשות התנגדויות לבקשה עשויות העלויות להיות גבוהות יותר. אורך תהליך הרישום משתנה בהתאם ללחץ במשרד רשם סימני המסחר. בשנים האחרונות מדובר על תקופה של שנה עד שנה וחצי. ניתן, בתנאים מסוימים, לבקש לזרז את ההליך, זאת בתשלום אגרה נוספת.

 

 

web site by AV