2

השלב השני הוא חתימה על ייפוי כוח  על מנת שנוכל להתחיל בהליכי רישום במשרד הפטנטים המקומי או בחול לפי רצונך.

בשלב זה עליך לשלם את כל האגרות כולל שכר טרחתנו, סכום זה יכול להשתנות בהתאם להתנגדויות הצפויות בהליך הרישום.

web site by AV