1

הצעד הראשון הבקשה נבחנת ע"י בוחן מטעם מחלקת סימני המסחר, הוא בודק את יכולת הסימן לרישום. על הסימן להיות בעל אופי מבחין, ואינו יכול להיות רק גנרי או רק תיאורי,בדיקת יכולת הרישום -  כרוכה בתשלום

בעד חיפוש לפי תקנה 78(א) 576.00 ₪

במידה ואכן ניתן להתחיל  ברישום יש לשלם את האגרה ואז אחרי מבחן הרשם, הוא מועבר לפרסום,הנותן אפשרות לציבור להתנגד לרישום. במידה והוגשו התנגדויות, הרשם הוא המכריע תוך בחינת הנושא, אם אין התנגדויות, או התנגדויות נדחות,  הסימן נרשם בפנקס סימני המסחר,תוקף הרישום בהתאם לתאריך הגשת הבקשה.

הנאמנים המטפלים ברישום גובים שכר טרחה בגין טיפולם. במידה ומוגשות התנגדויות לבקשה עשויות העלויות להיות גבוהות יותר. אורך תהליך הרישום משתנה בהתאם ללחץ במשרד רשם סימני המסחר. בשנים האחרונות מדובר על תקופה של שנה עד שנה וחצי. ניתן, בתנאים מסוימים, לבקש לזרז את ההליך, זאת בתשלום אגרה נוספת.

 

web site by AV