עמוד בית ראשי  צור קשר  מסירות משפטיות   ייעוץ משפטי  ציוד מעקב וריגול  אודות אינדקס אתרים
בחירת חוקר פרטי רישיון חוקר פרטי המרכז לבוררות גרפולוגיה משפטית המרכז לרישום סימני מסחר
 

 

 

Private Investigator

תקנון :חוק חוקרים פרטיים

 

רשימת - ציוד מעקב והסלקה

 

רישיון חוקר פרטי - אתר משרד המשפטים

המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה פועלת מכוח חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972. המחלקה מטפלת בבקשות להענקה ולחידוש רישיון חוקר פרטי, משרד לחקירות פרטיות, תאגיד חוקרים פרטיים, שומר, מארגן שמירה, משרד לשרותי שמירה ותאגיד לשרותי שמירה. כמו כן, בבקשות להתאמן בחקירות פרטיות ובפיקוח על מאמנים ומתאמנים, באמצעות מפקח מטעמה, בבחינות רישוי לחוקרים פרטיים, בתלונות המוגשות נגד חוקרים פרטיים, בהגשת קובלנות נגד חוקרים פרטיים לוועדת המשמעת לפי החוק ובמעקב אחר החלטות ועדת המשמעת.

 

חדש: רישיון לחוקר פרטי לשנת 2009 - כרטיס עם תמונה

 

המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה מנפיקה רישיון חוקר פרטי החל משנת 2009, על גבי כרטיס פלסטיק עם תמונה אשר באמצעותו ניתן להזדהות ולהוכיח תקפות רישיון.

לקראת שנת 2009 נשלחו אל ציבור החוקרים הפרטיים השובר לתשלום אגרת הרישיון לשנה האזרחית החדשה.  החוקר הפרטי התבקש לשלוח אלינו תמונת פספורט עדכנית באמצעות מעטפת החזר, שצורפה לשובר האגרה שנשלח אל החוקר הפרטי.

 

הרישיון החדש יונפק ויישלח אל החוקר הפרטי לאחר שישלם את האגרה והתמונה תתקבל במשרדנו.

 

לתשומת לב החוקרים הפרטיים: שובר תשלום האגרה כשלעצמו אינו רישיון חוקר פרטי.

 
 

אגרות לשנת  2009

 

תעריפי אגרות לשנת 2009 התעדכנו בתאריך 1.1.2009 

ניתן לשלם את האגרות גם באמצעות שירות התשלומים הממשלתי באינטרנט בכתובת: http://ecom.gov.il/investigators

 

> למידע נוסף בנושא תעריפי אגרות

 

 

בחינות בדיני ישראל ואתיקה מקצועית לחוקרים פרטיים

הבחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית לחוקרים פרטיים נערכות פעמיים בשנה. מועד הבחינה מתפרסם באתר כחודש לפני מועד הבחינה.

רשאי להיבחן מי שהגיש בקשה בכתב להיבחן עד 15 יום לפני קיומה של הבחינה ועומד בכל התנאים (המצטברים) הבאים:

1. הגיש טופס בקשה לקבלת רישיון חוקר פרטי

2. עבר בדיקת רישום פלילי מטעם המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

3. הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה פטרה אותו לפחות ממחצית תקופת ההתאמנות (לפחות 18 חודשים תוך תקופה של 36 חודשים) או שסיים לפחות מחצית תקופת התאמנותו באישור הוועדה

4. קיבל זימון לבחינה מטעם המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה

 

> למידע נוסף בנושא הבחינות בדיני ישראל ואתיקה מקצועית לחוקרים פרטיים

 

הליך הענקת רישיון לחוקר פרטי