dream starפרושי הסמלים בחלום 

dream starחלום ע"פ ימי החודש 

dream starצבעים בחלום 

dream starשיטה וכלים לפתירת חלום 

dream starהקדמה של אתר חלומות

dream starהטבת חלום 

dream starסרטי וידאו בנושא חלומות  

אש התמיד של הבבא סאלי

ברוכים הבאים לאתר החלומות שלנו, כאן גם אנחנו נוכל להגשים את חלומכם. בכל שאלה אל תהססו לפנות אלי 0525412620 ובנתיים גלישה נעימה

Sleep Paralysisהמרכז העולמי ללימוד קבלה

Sleep Paralysisנדלן מסחרי

Sleep Paralysisאינדקס אתרים 
 

Sleep Paralysisדף הבית של האתר

לבלוג שלי ->
 

חלומות ופתרונם

הקדמה: סמלים לפי הא-ב 

 

 

 

פותחת הגמרא במסכת ברכות פרק תשיעי הרישא של המשנה.

 "הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל אומר: ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו במקום הזה...."

 בפרק זה התשיעי והאחרון במסכת ברכות מצוי כבדרך אגב הנושא הגדול של חלומות ופתרון חלומות. 

התפיסה העקרונית המאחדת את הפרטים המרובים בפרק זה ליחידה אחת מבוססת למעשה על הכרת תודה והצהרה על תפיסת עולם מסוימת, שאפילו בדברים ערטילאיים כמו חלום יש מובן ומשמעות וגם הוא צריך לשמש כהוראת דרך וכיוון בחיים.

 

הפסיכולוג זיגמונד פרויד האמין שהחלום הוא רצף של רגשות ותשוקות שהאדם דוחק מתודעתו בגלל מערכת מעצורים נפשיים וחברתיים שנכפתה עליו.

 גישה זו גורסת כי החלום הוא מנגנון נפשי המסייע להתגונן מפני "פגישה" עם היצרים המודחקים תאוות תסכולים.

וכי החלום מבטא מציאות אמיתית של חיינו, מעין סיפור אישי אשר מועבר אלינו ע"י מערכת מוסוות של סמלים המיועדים להגן עלינו מפני חשיפה ישירה. 

מערכת סמלים זו נכנסת לקטגוריה "הלא מודע הקולקטיבי" והיא בעלת מוטיבים משותפים לאדם באשר הוא...בכל המקומות בכל הזמנים בכל התרבויות החל מהתרבויות הקדומות ביותר כגון מקראית,מצרית,אשורית,בבלית במיתוסים הקדומים של מזרח אסיה ואפילו בימים אלו. 

כבר בתקופת המקרא הוכח כי החלום משקף דברים עמוקים,

ממצוקות אישיות ועד נבואה....

כבר אמרו חז"ל

 "חלום שלא נפתר כאגרת שלא נקראה"

 תני בר קפרא אומר "אין חלום שאין לו פתרון. 

במילמילון אבן שושן

ערך חלום: מראות של מעשים ומאורעות שאדם רואה לפעמים בשנתו.

 חלום הוא מלשון "החלמה

ישעיה פרק לח פסוק טז

"אדוני עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני והחייני. 

פירש רשי שם ותחלימני עניין בריאות וחיזוק כמו "יחלמו בניהם" (ישעיהו נ) החלום הוא בריאות הנפש כ"מש בברכות נז: ששה דברים סימן יפה לחולה עיטוש זעה שלשול קרי שינה וחלום...ומבארת הגמרה חלום דכתיב "ותחלימני והחייני"

 ברכות יד

"אמר רבי יונה אמר רבי זירא: כל הלן שבעת ימים בלא חלום נקרא רע שנאמר " ושבע ילין בל יפקד רע"

 ופירש רשי שם שבעה לילות ילין ולא יפקד בשום חלום הרי הוא רע ושונאים אותו ואין מראיין לו כלום.

 שורש ח.ל.ם. סוד הניקוד חולם שהוא הניקוד היחידי שבא מעל האות בבחינת כתר.

ואמנם ניקוד החולם מיוחס לתפארת אך כידוע תפארת דאמא היא כתר דז"א. והחולם הוא כמו הנשמה שיוצאת בעת השינה מעל ראש החולם. 

שינה = 1 מ 60 במיתה

חלום = 1 מ 60 מנבואה  בעל הטורים כותב חלם = בגימטרייה = זהו נבואה.

 זוהר:

האדם כאשר עולה למיטתו לישון נפשו יוצאת ממנו ועולה למעלה וצדדים רעים באים ונדבקים בו ומודיעים לו בחלום דברי העולם מהם כזבים ומהם אמת.......

וממשיך....מי שעוסק בתורה כל צרכו מעלין את נשמתו ומלמדים אותו עמקי התורה..... המשך

 

 

 

 

פרסומת לבנה פרסומת לבנה שלום

 בתים 60 מ"ר במחיר : 72,000 שקלים

קבלת קהל ימים רביעי וחמישי בלבד בת"א.

לפתרון חלומות טוב או לקביעת מועד ניתן להתקשר

0525412620 לאדם  פניות טלפוניות כרוכות בתשלום 50 ש"ח

יעוץ גסטרונומי

 

dreaming earthdream EEGdreaming brain