dream starפרושי הסמלים בחלום 

dream starחלום ע"פ ימי החודש 

dream starצבעים בחלום 

dream starשיטה וכלים לפתירת חלום 

dream starהקדמה של אתר חלומות

dream starהטבת חלום 

dream starסרטי וידאו בנושא חלומות  

אש התמיד של הבבא סאלי

ברוכים הבאים לאתר החלומות שלנו, כאן גם אנחנו נוכל להגשים את חלומכם. בכל שאלה אל תהססו לפנות אלי 0525412620 ובנתיים גלישה נעימה

Sleep Paralysisהמרכז העולמי ללימוד קבלה

Sleep Paralysisנדלן מסחרי

Sleep Paralysisאינדקס אתרים 
 

Sleep Paralysisדף הבית של האתר

לבלוג שלי ->
 

חלומות ופתרונם

עולמנו זה הוא רק אחד מבין עולמות רבים וממדים נוספים המפרידים בינינו לבין המציאות האמיתית. ישנן דרכים רבות שבהן ניתן לעבור לממדים אחרים, ואחת מהן היא החלום.

כאשר הגוף נמצא במצב של שינה, שלשלאות הקיום הגשמי נשברות. הנשמה חופשית עתה לעלות לממד גבוה יותר, ושם היא מוזנת רוחנית ומקבלת כוח.

מדוע הצורך הזה במילוי מצברים?

יום רגיל הרצוף באי-סדר, במגבלות זמן, מרחב ותנועה, גובה תשלום כבד מן הגוף ומן הנשמה. לדוגמה, הזמן מלחיץ אותנו באופן מתמיד: אנו מנסים נואשות לסיים משימות בזמן, או שאנו הופכים לחסרי סבלנות בעת שהזמן "עובר" לאט מדיי.

בעת "האיפוס הרוחני" שלנו, הנשמה נמצאת בממד שהוא מעבר לזמן, מרחב ותנועה. העבר, ההווה והעתיד מאוחדים. כל מהלך החיים של האדם - מן הלידה ועד המוות - עשוי  להיות מוצג בפניו.

וכך, חוץ מטעינת מצברים, הנשמה לפעמים קולטת מראות על אירועים שעתידים להתרחש, חיוביים או שליליים, ואלה מקבלים צורת חלום.

מדוע אנו חולמים?
חכמת הקבלה מלמדת שכל אחד מאתנו נמצא בעולם הזה כדי להשיג את האור. על מנת להגיע למצב זה, עלינו לעבור תהליך של שינוי ושיפור תמידיים. החלומות יכולים להיות הזדמנויות וסימני דרך המאפשרים לנו להבין מה עלינו לשנות בחיינו. הם גם מסוגלים לספק לנו אנרגיה שתסייע לנו להוציא אל הפועל את משימותינו.

בספר הזוהר מוסבר שחלום שלא נפתר הוא כאיגרת שלא נקראה. הזוהר מבהיר שאין דבר קורה בעולם הגשמי מבלי שקדמה לו סיבה בעולם הרוחני, ובלא שנקבל רמז מקדים כלשהו. על- ידי ראייה נכונה, פירוש נכון ושימוש נכון בחלומות, נוכל לצפות מראש מצבים עתידיים, ולמנוע בעיות שעלולות להתעורר. (פירוש הסולם, כרך ו', פרשת וישב, סעיף צ"ג)

בספר הזוהר אנו קןראים:
...נפשי איוויתיך בלילה...בוא וראה. נפש האדם, בעת שעולה לישן על מיטתו, יוצאת ממנו ועולה למעלה. ואם תאמר שכולם עולים עמה למעלה. ואם תאמר שכולם עולים דהיינו שגם שאר המדרגות: רוח ונשמה עולים עמה למעלה, אינו כך...אלא הנפש עולה אל המלך ולא נשאר אז עם הגוף, רק רשימה אחת שהיא מידת חיים של הלב. והנפש הולכת מן הגוף ומבקשת לעלות. וכמה מדרגות הם לעלות. היא משוטטת ופוגשת בקליפות של אורות הטומאה. ואם היא טהורה שלא נטמאת עם הגוף ביום, היא עולית למעלה. ואם אינה טהורה, היא נטמאת בין הקליפות הללו ומתדבקת בהן, ולא תעלה עוד. ושם, בין הקליפות, מודיעים לה דברים מאלו דברים העתידים לבא בזמן קרוב, והנפש מתדבקת בהם. ולפעמים שמצחקים בה, ומודיעים לה דברי שקר. וכך הולכת באותו אופן כל הלילה עד שיעור האדם משנתו, ואז חוזרת הנפש למקומה, להגוף. (פירוש הסולם, כרך ד', סעיפים קמ"ו-ק"נ)

במשך היום קיים מאבק בין מודעות החומר של הגוף המבקש סיפוק חומרי, לבין מודעות הנשמה ששואפת להיות בנתינה, בעשייה ובהשפעה. השינה היא למעשה מתן אפשרות לנשמה להגיע למקום שהגוף אינו שולט בו, והזמן, תנועה ומקום אינם מגבילים. בלילה מקבלת הנשמה כוח, לו היא זקוקה ליום המחרת.

קיימים שלושה סוגי חלומות  - חלום, חיזיון, נבואה. כאן נתייחס למדרגת החלום.

כל דבר שברצונך לעשות מתחיל בסוג של חלום

אמרו חז"ל: "בחלום אי-אפשר שלא יבואו דברים בטלים".

ככלל נחלקים החלומות לשלושה סוגים, כאשר כל אחד גבוה בדרגתו מקודמו.

חלום אמת סקסואלי, בדרך-כלל מבשרים ענייני ממון.

חלום שווא סקסואלי בא משום שהנשמה נטמאה בין נשמות שליליות.
חלום - חלום טבעי (סרק, שווא). חלום במדרגה הנמוכה ביותר.

חזיון - חלום אמת, המצוי  במדרגה גבוהה יותר.

מראה - חלום נבואי הצופה את העתיד. חלום במדרגה הגבוהה ביותר, המיוחס לנביאים.

חלום טבעי
כשהאדם אוכל מאכלים עתירי שומן או מאכלים מבושלים ושותה משקאות משכרים, גורמים כל אלו לכבד "לעבוד" קשה יותר עד אשר הוא מתחמם ומעלה אדים אל המוח.

חום זה, טבעי או זר, מביא על האדם בלבול והזיות, ועל כך נאמר: "חלומות שווא ידברו" (זכריה, י', ב').

חלומות כדוגמת אלו הם חלומות סרק, אינם מעלין או מורידין, ואין בהם אמת.

אומר הנביא ישעיה:
"כאשר יחלום הרעב והנה אוכל, הקיץ וריקה נפשו. וכאשר יחלום הצמא הנה שותה, והקיץ והנה עייף ונפשו שוקקה" (ישעיה, כ"ט, ח').
מוסיף הנביא זכריה  (פרק י', פסוק ב'):

"כי התרפים דברו אוון והקוסמים חזו שקר וחלומות השווא ידברו הבל ינחמון..." "הבל ינחמון", משמע כי חלום סרק, שווא, יש בידו גם לנחם את האדם לפי תוכנו או להטעותו, ולכן נאמר "חלומות שווא ידברו".

זהו חלום בדרגת נפש, חלום שווא. אין כאן השפעה רוחנית גבוהה ולא מתקיים מצב של הפריה והזנה לנשמה. כפי שהנביא זכריה אומר: "כי הטרפים דיברו אוון וגו". המסקנה היא כי אין סיבה להאמין בהם.


חלום ישיר - חלום אמת
חלום אמת הוא דרגת נבואה הבאה אל האדם שלא מיוזמתו, אלא על-פי קביעה במערכת עליונה או מהרהורי לבו.

אדם, אשר מכוח מעשיו הטובים ועומק קדושתו, עולה נשמתו בזמן החלימה לממד רוחני גבוה ומעפילה לאותו מפגש עם חיה ויחידה.

במקרים אלו קיימת הזנה הדדית בין רוח ונשמה לבין חיה ויחידה.

כאן הנשמה מקבלת מסרים, התרעות ואזהרות, הן אישיות והן ממלכתיות, המתייחסות לאדם, למשפחתו, לקרוביו ולכלל.

בזמן העפלתה של הנשמה מעלה קיימת אפשרות למפגש עם נשמות שליליות, העלולות להעביר מסרים שונים שחלקם מטעים.

בבואנו לפתור חלום כדוגמת זה, קיים צורך להבין מתוך החלום מהם אותם דברים שהנם בבחינת סרק ולא להתייחס אליהם בפענוח החלום.

חלום אמת בא אל אדם שהוא בבחינת צדיק או בבחינת רשע.

הוא נגלה אל אדם צדיק שאינו נביא, ומראה לו גם מאותם דברים שעליהם חשב במהלך היום. על זה נאמר: "אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו" (תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף נ"ה, ב' ר' שמואל).

לאדם זה מראים מן השמים גם דברים שאינם טובים האמורים להתרחש, וזאת כדי שיתקן את מעשיו או ישפיע כפי יכולתו על מעשיהם של אחרים, כנאמר: "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" (זוהר, חלק ב', דף נ"ד-א'). ואדם כדוגמת זה, שהנו בעל מידות טובות, אם מבשרים לו בשורה טובה, הרי שהוא מודה על כך ויודע מה לעשות או איך לפעול להגשמתו (ראה פרק "הגשמת חלום טוב").

אם מראים לו דבר רע, הרי זה כדי שיתקן את מעשיו או ישפיע על מעשיהם של אחרים, יעשה תשובה או יתפלל על אחרים. חלומות רבים מסוג זה באים אל האדם בעקבות הרהוריו במהלך היום, והקב"ה, מאהבתו את אותו אדם, מראה לו זאת בחלום.

כפי הנאמר בזוהר, פרשת וישב: "בחלום חזיון לילה בנפול תרדמה על אנשים בתנומות עליי משכב אז יגלה אוזן אנשים ובמסרם יחתום" (זוהר, חלק ב', דף קמ"ב - א', מתוך פסוק באיוב).

כוונת הפסוק:
"בחלום חזיון לילה" -  שבזמן הזה מגלה סודות לאותם אנשים.


"במסרם יחתום"  - וזה שאמרו רז"ל: "אין מראין לצדיק כי אם חלום רע". מדוע? מפני שחלום רע גורם עצבות לאדם, והעצבות הנה חלק מהתשובה, חלק מתיקון מידותיו ומעשיו של האדם. מראים לו זאת כדי שיקום ויתפלל לה'.
כנאמר, שהקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים.

אלו הם דברי אמת אשר הצדיק רואה מדי יום. כבר אמרנו כי אין חלום בלא דברים בטלים, אך הצדיק יודע לנפות מהחלום שחלם את אותם דברים בטלים.
   
אם חלום כזה הגיע אל רשע, הרי שהדבר נועד לטובתו של צדיק בלבד, כמו בחלומות פרעה, הן מי שזכה מהחלומות הוא יוסף הצדיק.

חלום נבואי
בחלום מסוג זה אין סרק או תפל, כל תוכנו נבואי.

חלום כזה הוא מלא בהתפעלות כה גדולה, עד שהאדם מכיר כי זהו חלום נבואי ודרגתו גבוהה.

הרמב"ם כתב: "חלום הנבואה יודיע לאדם שהוא נבואה".

על חלום זה נאמר: "סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם" (תהלים, כ"ה, י"ד).

גם הנביא ירמיה כתב על חלום נבואי: "...ותהי לבי כאש בוערת...".החלום מגיע מהמלאך הממונה על החלומות, המלאך גבריאל. כל אחד מקבל את הארת החלום לפי מדרגתו. כיוון שגבריאל מייצג את ספירת גבורה, החלום מכיל אמיתות ושקרים גם יחד. מסביר ספר הזוהר

"בוא וראה, הרי למדנו שמדרגת החלום הוא למטה, והוא מדרגה השישית לנבואה, משום שממקום שהנבואה שורה עד מדרגת החלום, הן שש מדרגות. והפתרון עולה ממדרגת החלום למדרגה אחרת, ומפרש, החלום הוא מדרגה שלמטה בגבריאל, והפתרון עומד עליו...". (פירוש הסולם, כרך ה', פרשת וישב, סעיף רנ"ו)

החלק האמיתי: של החלום מראה את העתיד. אם הוא מעלה את העבר, זוהי שגיאה שאנו חוזרים עליה, ועלינו לתקן אותה. על חלומות אלה נאמר: "חלום - אחד משישים מנבואה". כלומר, יכול שיהיה בו מן האמת, ולפי מדרגתו של האדם הוא רואה פחות ברור או יותר ברור את פרטי החלום. בדרך כלל אם התמונה חדה, ברורה ובהירה והצבעים ברורים -  זוכרים את החלום, או שמתעוררים בלילה. לעתים זהו חלום בתוך חלום.

החלק השקרי: על חלומות אלה נאמר "כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים." בדרך כלל הוא משקף את מה שהאדם ראה או הרהר בו במשך היום, וקשור יותר לעולם הדמיון המושפע ממזגו, מסוג האוכל, מהתרבות בה האדם חי וכן מהלחצים שהוא חווה ביומיום. חלומות אלה הם לרוב משונים ביותר, ועליהם נאמר: "והחלומות שווא ידברו."

סיוטים מתרחשים כאשר במשך היום אדם מתנהג באופן שלילי, או חווה מצבים שליליים ללא כל שליטה. הסיוטים נועדו לסייע לאדם בחשיבתו ובהעלאת שאלות על זהותו ועל המשך דרכו.

אך קיים גם מצב שונה: התלמוד הבבלי אומר (מסכת ברכות, דף נ"ה עמוד ב') שדוד המלך מעולם לא חלם חלום טוב, ואילו אחיתופל מעולם לא חלם חלום רע.

דוד המלך קיבל את המסר בחלום, שינה את מה שצריך היה לשנות, ועל- ידי כך לא היה עליו לחוות במציאות את מה שנרמז לו בחלום.

ככל שהאדם נמצא בתהליך מתקדם יותר בעבודה הרוחנית שלו, כך יוכל לזהות טוב יותר את הסימנים שיופיעו בחלומותיו.

אם כך, על- פי הזוהר -  מעבר לחלום עצמו - חשובה המודעות שמובילה אותנו לחלומות אלה.

שאלת חלום
על מנת לקבל תשובה על  שאלה, עלינו לשאול "שאלת חלום". השאלה צריכה להישאל בצורה מסוימת מאוד. היא אינה יכולה להיות משאלה אנוכית, 'לעצמנו בלבד', אלא משאלה שתהפוך אותנו לערוץ גם לטובת אחרים. השאלה הלא נכונה מובילה לתשובה הלא נכונה, וזו מביאה אותנו למקום הלא נכון.
החלום לפי קבלה הוא כמו תצרף (פאזל), ועלינו לדעת כיצד להרכיב את כל רכיביו.

מדיטציה לפני שאלת חלום
לפני השינה ניתן לתרגל מדיטציה על מנת לקבל תשובה לשאלה שיש לנו; עלינו להתמקד באותיות ז-כ-ר-י-ה, ולקרוא בספר הזוהר.

פירוש חלומות
מסופר על אדם שחלם חלום, ופנה עם אותו חלום לעשרים מפרשים שונים. כל אחד מהם פירש לו את החלום בצורה שונה, וכל אותם עשרים פירושים התממשו.

הזוהר מסביר:
"...כי הפתרון תלוי בדבור, שהיא הנוקבא. ועל כן בדבור תלוי הדבר, שכתוב הלוא לאלקים פתרונים, הלא לאלקים, ודאי, שהיא הנוקבא הנקראת אלקים." (כרך ד', סע' קמ"ו-ק"נ):

ובמקום אחר:
"בא וראה, כי למדנו, שכל החלומות הולכים אחר הפה...." (שם,סעיף רנ"ד):


על-פי הזוהר פתרון החלום עולה לעתים בחשיבותו על החלום עצמו. לכן כשפונים לפותר חלומות או אל חבר כדי שיפתרו לנו את החלום, עלינו לבדוק מספר נתונים: מהו הקשר שלי לאותו אדם; מהי רמת הרוחניות שלו; עד כמה בקי האיש בפירוש חלומות; האם הוא יכול לשמש עבורי ערוץ תקשורת עם האור, או שחלילה הוא מחובר יותר אל החושך.

ישנן שתי דרכים לפרש חלום: סימן שנחשב לשלילי מוסר לנו על משהו שאנו צריכים לשנות בחיינו, ועל ידי תיקון ושינוי דרכנו נוכל למנוע את התממשות הסימן. דרך זו עדיפה על האפשרות השנייה - לפרש אותו סימן כדבר שלילי שיתגשם ויפגע בנו.

הזוהר מחזק טענה זו ואומר

ויחלום יוסף חלום ויגד, מכאן שאין לאדם לומר חלומו רק לאדם שאוהב אותו, ואם לא, אוהב אותו, הוא גורם לו רעה, שאם החלום מתהפך לדבר אחר, הוא שגרם להסתלק הוראת החלום האמיתית על ידי פתרונו. בוא וראה. כי יוסף אמר את החלום לאחיו, שלא אהבו אותו, ועל כן גרמו לו שיסתלק חלומו ויתעכב לשתים עשרה שנה...ויוסיפו עוד שנוא אותו. מה פירוש של שנוא אותו, היינו שגרמו לו קטרוגים בזה, עד שדחה החלום לעשרים ושתים שנים.
(כרך ה', פרשת וישב, סעיפים צ-צ"א):


כלים לשליטה בחלומות ולשיפור איכותם:

מודעות חיובית במשך היום כלפי עצמך וכלפי הסביבה.
עזרה לזולת ע"י צדקה או תמיכה רוחנית.
ניתן לשאול שאלות שרוצים לקבל עליהן תשובות, ועל-ידי כך תגיע הנשמה בחלום למקום המתאים.
 מדיטציה לפני שינה: סריקת ע"ב שמות; קריאה בספר הזוהר.
קריאת שמע: זו מורכבת מ- 248 מילים, כנגד 248 חלקי הנשמה שעוזבים את הגוף.
פירוש חלום: יש תמיד לפרש את החלום, ועל הפירוש להיות חיובי. מומלץ לכתוב את תוכן החלומות.
במקרה הצורך - יש לעשות 'הטבת חלום' - דו-שיח מול "בית דין של מטה". יש לעשות זאת מול שלושה אנשים, בטווח של עד שלושה ימים מיום הופעת החלום. כמו כן מומלץ לתת צדקה - לביטול הדין.

החשיבות של זמן החלום

בערב שבת, בשבת בצהריים ובימות החול, בין השעות שבין 2:00 ל- 5:00 בבוקר הן שעות שבהן החלומות לרוב אמיתיים ישנם תאריכים מסוימים במהלך החודש אשר בהם החלומות הם חלומות סתם.

הגנה מפני חלומות רעים

מזוזה כשרה בחדר; שינה כשהראש רחוק מהדלת ואינו מופנה כלפיה; שמירה על ניקיון לפני השינה (מקלחת, סדינים, בגדים), קריאה בזוהר לפני השינה, קריאת שמע שעל המיטה לפי סידור התפילה בנוסח המקובלים.

הסמלים בחלום, כפי שציינו, יכולים להיות תוצאה של מספר נתונים, ביניהם: תקופה, תרבות, ערכים חינוכיים וכד'. לכן בפירוש חלום על-פי סמלים, יש להביא את כל אלה בחשבון.

סמלים חיוביים בחלום
נחש - שפע כלכלי; ביצה - בקשתנו נשמעה; לעוף - לעלות אל מעל-הטבע; בית ישן, בית ספר ישן, חבר ישן, אדם שנפטר מנשק ומחבק אותנו, אדם שנפטר נותן לנו סכין או רובה הגנה; קרוב משפחה מדרגה ראשונה נפטר - חיים ארוכים; החולם נפטר - מקבל חיים.

סמלים שליליים בחלום - בגינם מומלץ לעשות הטבת חלום
צבע תכלת; נר שכבה; אדם שנפטר לוקח חפץ כלשהו (לוקח אפשרות שלנו לקבל);

אדם שנפטר לוקח נעליים; אדם שנפטר נושך אותנו; אדם שנפטר נפטר שוב; ארוס שנפטר (נישואין יידחו); קרוב משפחה שאינו מקרבה ראשונה - נפטר; החולם נקבר (בעיות כלכליות).

הטבת חלום
מטרת הטבת החלום היא להיטיב את המסר השלילי שהתקבל בחלום. מומלץ שהטבת החלום תתבצע על- ידי שלושה גברים. ניתן למצוא את הנוסח בסידור על-פי כוונות האר"י, בעמוד 314.

 

 

 

פותחת הגמרא במסכת ברכות פרק תשיעי הרישא של המשנה.

 "הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל אומר: ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו במקום הזה...."

 בפרק זה התשיעי והאחרון במסכת ברכות מצוי כבדרך אגב הנושא הגדול של חלומות ופתרון חלומות. 

התפיסה העקרונית המאחדת את הפרטים המרובים בפרק זה ליחידה אחת מבוססת למעשה על הכרת תודה והצהרה על תפיסת עולם מסוימת, שאפילו בדברים ערטילאיים כמו חלום יש מובן ומשמעות וגם הוא צריך לשמש כהוראת דרך וכיוון בחיים.

 

הפסיכולוג זיגמונד פרויד האמין שהחלום הוא רצף של רגשות ותשוקות שהאדם דוחק מתודעתו בגלל מערכת מעצורים נפשיים וחברתיים שנכפתה עליו.

 גישה זו גורסת כי החלום הוא מנגנון נפשי המסייע להתגונן מפני "פגישה" עם היצרים המודחקים תאוות תסכולים.

וכי החלום מבטא מציאות אמיתית של חיינו, מעין סיפור אישי אשר מועבר אלינו ע"י מערכת מוסוות של סמלים המיועדים להגן עלינו מפני חשיפה ישירה. 

מערכת סמלים זו נכנסת לקטגוריה "הלא מודע הקולקטיבי" והיא בעלת מוטיבים משותפים לאדם באשר הוא...בכל המקומות בכל הזמנים בכל התרבויות החל מהתרבויות הקדומות ביותר כגון מקראית,מצרית,אשורית,בבלית במיתוסים הקדומים של מזרח אסיה ואפילו בימים אלו. 

כבר בתקופת המקרא הוכח כי החלום משקף דברים עמוקים,

ממצוקות אישיות ועד נבואה....

כבר אמרו חז"ל

 "חלום שלא נפתר כאגרת שלא נקראה"

 תני בר קפרא אומר "אין חלום שאין לו פתרון. 

במילון אבן שושן

ערך חלום: מראות של מעשים ומאורעות שאדם רואה לפעמים בשנתו.

 חלום הוא מלשון "החלמה

ישעיה פרק לח פסוק טז

"אדוני עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני והחייני. 

פירש רשי שם ותחלימני עניין בריאות וחיזוק כמו "יחלמו בניהם" (ישעיהו נ) החלום הוא בריאות הנפש כ"מש בברכות נז: ששה דברים סימן יפה לחולה עיטוש זעה שלשול קרי שינה וחלום...ומבארת הגמרה חלום דכתיב "ותחלימני והחייני"

 ברכות יד

"אמר רבי יונה אמר רבי זירא: כל הלן שבעת ימים בלא חלום נקרא רע שנאמר " ושבע ילין בל יפקד רע"

 ופירש רשי שם שבעה לילות ילין ולא יפקד בשום חלום הרי הוא רע ושונאים אותו ואין מראיין לו כלום.

 שורש ח.ל.ם. סוד הניקוד חולם שהוא הניקוד היחידי שבא מעל האות בבחינת כתר.

ואמנם ניקוד החולם מיוחס לתפארת אך כידוע תפארת דאמא היא כתר דז"א. והחולם הוא כמו הנשמה שיוצאת בעת השינה מעל ראש החולם. 

(חיוך)

שלמה "המלך": אותיות ח.ל.ם.

הפוך = מלח רמז למבשלות שמלח יכול להפוך את האוכל לחלום.

 אמרו חז"ל

שינה = 1 מ 60 במיתה

חלום = 1 מ 60 מנבואה  בעל הטורים כותב חלם = בגימטרייה = זהו נבואה.

 זוהר:

האדם כאשר עולה למיטתו לישון נפשו יוצאת ממנו ועולה למעלה וצדדים רעים באים ונדבקים בו ומודיעים לו בחלום דברי העולם מהם כזבים ומהם אמת.......

וממשיך....מי שעוסק בתורה כל צרכו מעלין את נשמתו ומלמדים אותו עמקי התורה..... 

שאלה: מהוא החלום הראשון שאנו פוגשים בתורה?

ת:  חלום אברהם  -  נבואה:

"...ותיפול עליו חשכה"....ברית בין הבתרים!

 וביעקוב: בפרשת ויצא: "ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו..."

בפרשיות של ספר בראשית חוזר על עצמו המוטיב של החלום מספר רב של פעמים:

חלום יעקב חלומות יוסף חלומות שר האופים ושר המשקים חלום פרעה...

(במדרשים מופיעים חלומות קודמים לאלו-חלום נמרוד).

חלומות אלו שינו למעשה את היסטוריה של עם ישראל ולא נגזים אם נאמר ששינו את היסטוריה של כל האנשות וצריך להבין מדוע בחרה ההשגחה דווקא דרך זו להעביר מסרים ומה הכוונה של הפסוק בתהילים "בשיבת ציון היינו כחולמים".

 לפני שננסה לענות על שאלה זו נקדים ונבאר מדוע חולמים אנשים. 

הרמח"ל מביא בספרו דרך השם חלק ג פרק א

 "והנה בהיות האדם ישן כוחותיו נחות והרגשותיו שקטות ורק הדמיון לבדו יפעל וילך וידמה ויציר עניינים כפי מה שזימנו לו משארית מה שנצטייר בו בעת היקיצה ומה שיגיע אליו מן האדים והעשנים העולים אל המוח אם מן

הלחות הטבעית ואם מן המאכלים וזה עניין החלומות אשר לכל בני האדם".

 העניין שאנשים חולמים משנתם הוא כדי לתת לאדם את התבודדות המחשבה וההרהור ומחוזק ההתבודדות תתעלה הנפש כאילו היא נשללת מן הגוף, ולא תיעצר ע"י גשמיות הגוף, ומאחר שהאדם מתפשט מגשמיותו בעת השינה הרי הוא מסוגל להשיג מבחינת שורש נשמתו כמו העובר הנמצא בבטן אמו שמלמדים אותו כל התורה כולה ורואה מסוף העולם ועד סופו. 

וכל זה היה הארי ז"ל משיג תוך שעתיים שינה בשבת מה שתלמיד ותיק לא משיג בשמונים שנה, וזה סוד חלום מלשון "חולם": 

.....סוד הדבר כי הנפש נשארת בגוף בעודו ישן וזה ההפרש בן שינה למיתה כי במיתה יוצאת אף הנפש ובשינה אין הנפש יוצאת אלא הרוח עולה למעלה וזה סוד "בידך אפקיד רוחי" רוחי דווקא ולא נפשי "מדרש תהילים"

וכשהוא ישן הוא יגיע  ומשלים נפשו לקדוש ברוך הוא ונפקדת אצלו ולשחרית היא חוזרת בגופו בירייה חדשה שנאמר (איכה ג כג "חדשים לבקרים רבה אמונתך" ואם כן היות והנשמה עולה לשורשה בעת השינה הבעיה הנוצרת היא האם אותו אדם מסוגל להעלות את נשמתו לשורשה בלי להתעכב בעולם הקליפות ולזכור את אשר מלמדים אותו למעלה במידה וכן הוא מקבל חלומות אמת שהם אחד משישים בנבואה.

בברכות נה עמוד ב מצוינים שניים מסוגי החלומות:

יש חלומות ע"י מלאך ויש ע"י שד

 מוסיף הרמח"ל:

"והנה החלקים המנתקים ישוטטו במה שהונח להם ויהיה להם עסק ועניין עם הרוחניים עם הפקידים פקידי הטבע או עם המלאכים מלאכי הקבלה או עם השדים כפי מה שיזדמן לה לפי סיבה מהסיבות. 

"ובכולם יש תערובת של הציורים הנפסדים של הדמיון עצמו והוא מה שאמרו חז"ל בברכות נה "אי אפשר לחולם בלי דברים בטלים, ומביאים כראיה את חלומו של יוסף....

"אך עוד חלומות אחרים נמצאים והם חלומות הנבואה...."

 קיימים שלושה סוגי חלומות:

1.                      חלום נבואי חלום יוסף.

2.                      חלומות מהרהורי ליבו דברים בטלים.

3.                      חלומות אמת.

כל חלום יש בו למעשה את שלשת האלה וצריך הפותר להיות מסוגל לברר את המוץ מהתבן.

ידוע שהחלום הוא מעבר לגדר של זמן: המדענים אומרים שחלום אינו נמשך יותר מכמה שניות. 

הרבה פעמים דברים המתרחשים סביב לחולם כמו למשל אדם שמופעל עליו מאוורר בשנתו יכול תוך כמה שניות לחלום שהוא נמצא בסערה בלב ים וכל מיני הרפתקאות עוברים עליו והכל בשניות ספורות.

 הסיבה לכך שברגע שלחולם אין מגבלות הגוף הרי ככל שהשכל גדול יותר הרי הזמן נחשב פחות,

ליקוטי  מוהרן תנינא ס"א

החלום הוא מסר מגבוה הקדוש ברוך הוא מכווץ מסר רב שנתי בזמן מועט.

האדמור מפיסאנצא כותב כי האדם כאשר הוא ער הרגשת האני שלו מונעת ממנו להרגיש את הקדוש ברוך הוא אולם כאשר האדם ישן ואין לו את מגבלות הגוף הוא יכול להרגיש את מציאות ה". 

בזמן השינה יכול האדם לקבל מסרים אובייקטיבים בגלל שהאני שלו פסיבי ודוגמא לכך מחלומות שהאדם רואה בהם דברים שהם כביכול רעים לו מה שבהקיץ האני שלו היה דוחה ולא היה מרשה לו לחשוב.....

 החלומות נובעים כפי שמסביר הרמח"ל מכמה סיבות:

1.                 ממאכלים שאדם אוכל ומהלחות הטבעית,כתוצאה מכך עולים העשנים אל המוח.

 כותב הזוהר הקדוש "שתי רוחות מתהפכות פעם לגברים פעם לנשים והולכות ומשוטטות בעולם וצוחקים מבני האדם בחלום ונראות להם כנשים יפות במראה החלום ולוקחים את התשוקה של האדם וכן לנשים הן נראות כגברים ונקראות רעה ונגע..."

 2.                 כתוצאה מחוויות שאדם חווה במהלך היום.

"אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי נתן: בברכות נה-ב אין מראים לו לאדם אלא מהרהורי ליבו" ומוסף הזוהר הקדוש "כמו שהוא האדם כן מראים לו בחלום".

מסופר שלאחד הרופאים המקורבים למלך פנה יום אחד השני למלוכה ואמר לו אם אתה כל כך חכם אולי תגיד לי על מה אחלום הלילה.

השיב לו הרופא שהוא יחלום על מבצר גדול ועל פרשים שרוכבים על סוסי רתומים למרכבות זהב וכולם רודפים אחריו.

כל היום התהלך השני למלוכה במחשבות על החלום העתיד לבוא ובאמת בלילה חלם את החלום בפרטים מלאים כפי שניבא הרופא..... 

3.                 חלומות נבואה הם רצונו של השם יתברך לנבא בני אדם ע"י התלבשות המלכות במלאך גבריאל (הנקרא בעל החלומות)

כתוב בזוהר הקדוש" עכשיו כשפסקה נבואה ופסקה בת קול לא משתמשים בני האדם (להבין מה יקרה) אלא בחלום."

הקדוש ברוך הוא מודיע אל הנשמה את הדברים העתידים לבא בעולם כדי שיקבל האדם תוכחה מדברי העולם.

במקורות כתוב "אמר הקדוש ברוך הוא אף על פי שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בו".

ובספר חסידים לא יבוא על אדם דבר בן טוב בן רע אם לא יראה בחלומו קדם מעין דוגמא.

 או להבדיל חלום נבוכדנצר מלך בבל אשר קיבל את פתרון חלומו מדניאל איש חמודות.

 

פרסומת לבנה פרסומת לבנה שלום

0525412620 לאדם  פניות טלפוניות כרוכות בתשלום 50 ש"ח

לפתרון חלומות טוב  

צור קשר

יעוץ גסטרונומי

 

dreaming earthdream EEGdreaming brain