דף הבית  היכן הארון אבנים פילוסופיה וקבלה מזלות סיפור או מעשיה בית הבחירה בדיקת שמות וזוגיות שם האדם חלומות ופתרונם התיקון של התיקון
 

      -  

מרכז העולמי ללימוד קבלה מובנית

 

 

.

.

:" "

( ..... )

- "

" ' ' ' " .

( ) .

" "" "

(" " " - ")...

....... " " .... "" , .......

.

, " " .

' " ": " "

   

 

   :    , - .
   , ;    , -.
  , - ;    , --.
   ,    :
- ;    - -, -.
  , - --    , .
   -, ;    -, .
  ---, ;    -, .
   :    , -.
  , -- ;    -, .
  , - ;    - , .
  ,    :
, -;    .

 

  , :    -; .
   --
;    .
  -, --    , -.
  , --    , :
--    .
   ,   
---
,    ;
   .
  -, - --    :
, --    , .
  , --    :
;    .
  , --- ;    .
  -, --    :
- ;    , .
   , :    --, .
   , ;    , --.

 

  , .
  , -;    , .
  , -- () ;    -, .
  --, - ;    -, .
  -, ;    , - .
  -- ;    , .
  - , --, - ;    .
  -- , -;    -- .
  -, ;    , - .
  - , - --    ;
   .
   , ;    .
   , - :    - .
  --, ;    .
   , --, :    .

 

  , -.
  , ----    .
   , --    :
;    , .
  - ,    ;
-,    .
   ,    --
,    - :
- ;    .
  -, --    :
, - --    .
  --    , :
---, ;    , .
  -- ,    ;
- ,    .
  , ,    , --
,    .
  , --    :
- --    .
  , --    ;
-,    .
  -, --    - :
, - --    , .

   -, :    ;
-,    .
   ;    .
  , ;    , .
   , --    ;
- -    .
  -
, ;    .
   - , --    , -;
- -    .
   , ;    .
  , --, :    - .
   , -;    , -.
  , :    -, .
   () ;    , .
  -, -- , :    .
  -,    -:
;    .
   ,    :
---, ;    .
   , ;    .
  , () --    - , .
  , --    , :
- ;    , -.
  , :    - , .

 

   - (); .
   - ;    -, .
   ,    :
, -- ;    .
   ;    , .
  , ;    , .
   --    , .
   , :    - ; .
  , ;    - .
   ;    , .
   ;    - , .
  , --    , .
   () -:    - .
   -;    .
  , ;    - , .
   , ;    .
   ;    - .
   , -- ;    , .
   , --, ;    -, .
   , -- ;    .
   -- (), ;    , .
   --    - .

 

 

  , -:
-- , ;    .
  , --    ;
-,    .
   , -;    , -.
   , --    , ;
   .
  , ;    , .
  , ;    , .
  - ;    .
   ()
;    , .
   -, ;    -.
  - ,    --
,    :
- ,    .
  -, ;    , .
   , ;    , .
   , -;    , -.
   ;    , -.
  , :    , .
   - ;    , -.
  , --    :
, ;    , .

 

 

   , ;    , .
  -, -;    , -.
  , ;    , .
   ;    .
  -- -;    , -.
  , :    .
  , ;    -, .
   ;    , .
   , -;    .
   ;    , .
  --, --:    , .
  , ;    , .
  , -;    , - .
  - ;    .
  - ;    , -.
   , -;    -- .
   ;    , .
   ();    , .
  - ---    .
   , ;    , .
   ;    , -.
   ;    .
   ;    , -.
   - ;    , .
   , ;    , .
  , ;    , -.
  -, ;    , .
   , ;    -, - ().
   - ;    , -.
   ;    , .
  , ;    , -.
   ;    .
   , ;    , .
  , ;    , .
   - ;    , .
   - ;    , -.
  , ;    .
   :    - .
   ;    , .
  , ;    , .
   , ;    , .
  -, - ;    - .
   ;    , -.
   , ;    .
  , --    ;
-.

 

   -:    .
  , :    .
  , :    .
   :    .
   , :    .
   , -:    .
  , :    .
  -, :    .
  - , :    .
   , :    .
   , :    .
   , :    .
   -, :    .
   :    .
   -:    .
   , :    .
  , :    .
  , :    .
  , :    .
  , :    .
   :    .
  , :    .
  , :    .
   :    .
   , -:    .
  , :    .

 

  -:
- ;    , .
   ;    , .
  , ;    , .
  , ;    , .
   -;    , .
   , :            -.

 

 

 

 

" : : :"

 

____________________________________________________________________________________________________________

:

:

:

' :

:

:

':

:

:

:

 

מרכז העולמי ללימוד קבלה מובנית

 

 

web site by AV