Northern VA Attorney, Collections Lawyer Virginia, Real Estate Attorney NOVA, Litigation Lawyer Reston VA, Business Fraud Attorney Reston Virginia, Washington DC Law Firm
 
Taxation Litigation Reston VA, DC Metro Business Law Firm, Merger and Acquisitions Lawyer Virginia, Law Firm DC Metro Area, Employment Attorney Fairfax VA, Trusts Lawyer Northern VA

טפסים

טפסים לרישום חברה מאתרו של עורך הדין גיא אופיר

1. בקשה לרישום חברה (טופס 1);

2. הצהרת הדירקטורים הראשונים (טופס 2);

3. תקנון לדוגמא.

טפסי דיווח לרשם החברות 

1. העברת מניות (טופס 3).

2. דו"ח הקצאת מניות (טופס 4).

3. דו"ח שנתי של חברה פרטית (טופס 5).

4. הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון (טופס 6).

5. הודעה בדבר הגדלת ההון (טופס 7).

6. הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום (טופס 8).

7. הודעה על שינוי מען (טופס 9).

8. פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10).

9. טופס בקשה למתן שירות ברשם החברות (עיון בתיקי חברה, צילומים, אימותים).

טפסים ברשם השותפויות

1. בקשה לרישום שותפות

2. הודעה על שינויים בשותפות 

טפסי רישום זכויות ברשם המקרקעין (מכר, רישום הערות אזהרה, איחוד וחלוקה, משכנתא, זיקת הנאה וכדומה)

1. שטר מכר.

2. בקשה לרישום הערת אזהרה (שלא בהסכמת שני הצדדים).

3. בקשה לרישום הערת אזהרה (בהסכמת הצדדים).

4. שטר משכנתא.

5. שטר פדיון משכנתא.

6. שטר זיקת הנאה (שטר רישום זיקת הנאה).

7. שטר איחוד.

8. שטר חלוקה.

טפסים בלשכת ההוצאה לפועל (בקשות זוכה ובקשות חייב)

1. שאלון ויתור סודיות.

2. בקשות חייב 1.

3. בקשות חייב 2

4. תגובה / הודעה.

5. בקשות זוכה - 1.

6. בקשות זוכה 2.

7. בקשות זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים.

8. בקשות זוכה לפעולות כספיות. 

9. בקשות צד ג'

טפסים לבתי משפט

1. בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת.

2. הודעה על בקשה בכתב - טופס 25

 הטפסים כאן הועתקו מאתרו של עורך הדין גיא אופיר

.

תודה שגלשתם אלינו האתר המשפטי של הובר הייטס ישראל הוקם במטרה לשרת אתכם בכל פעולה משפטית אותה תבקשו אנו מזמינים אתכם לקרוא מאמרים ולקבל הפנייה לאתרים המובילים בתחום המשפט הישראלי והעולמי,, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל עת דרך יצירת קשר באתר אני מאחל לכולכם גלישה מהנה.)

Northern VA Attorney, Collections Lawyer Virginia, Real Estate Attorney NOVA, Litigation Lawyer Reston VA, Business Fraud Attorney Reston Virginia, Washington DC Law Firm
Northern VA Attorney, Collections Lawyer Virginia, Real Estate Attorney NOVA, Litigation Lawyer Reston VA, Business Fraud Attorney Reston Virginia, Washington DC Law Firm

| הפוך לדף בית | שירותי יעוץ מתקדמים | תרגם | פתרונות עסקיים | מי אנחנו | תמונות | החשבון שלי| צור קשר | נדל"ן | יעוץ גסטרונומי | תכניות פרסום