Northern VA Attorney, Collections Lawyer Virginia, Real Estate Attorney NOVA, Litigation Lawyer Reston VA, Business Fraud Attorney Reston Virginia, Washington DC Law Firm
Northern VA Attorney, Collections Lawyer Virginia, Real Estate Attorney NOVA, Litigation Lawyer Reston VA, Business Fraud Attorney Reston Virginia, Washington DC Law Firm
 
Taxation Litigation Reston VA, DC Metro Business Law Firm, Merger and Acquisitions Lawyer Virginia, Law Firm DC Metro Area, Employment Attorney Fairfax VA, Trusts Lawyer Northern VA
מאמרים

הלבנת הון –  החוק ,הבנק והלקוח-עו"ד גלעד ראש 
 

הלבנת הון –  משמעותה רכוש והון שמקורם בפשיעה ואשר הוסוו והושתלו במערכת הכלכלית פיננסית,כדי שיוכרו כלגיטימיים, "הלבנת הון" או "כיבוס כספים" נעשית כדי  להסתיר את מקור הרכוש  ואת זהות בעליו

בישראל הוחל ביישום חוק איסור הלבנת הון,שמטרתו לסייע לרשויות באיתור כספים שמקורם בפשיעה,באמצעות הרשות שהוקמה לשם כך במשרד המשפטים בשיתוף פעולה עם המערכת הפיננסית ובמקרה הצורך בשיתוף פעולה עם המשטרה והשב"כ.

הנושא  עלה לסדר היום בעקבות אירועי ספטמבר 2001  , ארגוני הטרור הסוו את פעילותם ומימנו  אותה באמצעות הלבנת הון,במשך השנים ברוני הסמים והפשע המאורגן לסוגיו נקטו בשיטות פעולה דומות

החוק הישראלי

החוק יוצר איסור עשיית פעולה ברכוש שמקורו  בעבירה פלילית  במטרה להסתיר את מקורו ואת זהות בעליו,החוק מפרט את רשימת העבירות לעניין איסור הלבנת הון:סחר בסמים,סחר בלתי חוקי בנשק,עבירות הימורים,זנות,עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים,ועוד

עבירות מס אינן נכללות ברשימה

החוק מחייב נותני שירותים פיננסיים והבנקים בכלל זה,לקבל ולאמת פרטי זיהוי ממי שמבקש לפתוח חשבון בנק,או לבצע עסקאות באמצעות הבנק,ומחייב את הבנקים לדווח על עסקאות מסוימות ישירות אל מאגר המידע ברשות להלבנת הון שהוקמה במשרד המשפטים
 

דרישות הזיהוי

הבנקים נדרשים לקבל ממי שמבקש לפתוח חשבון או לשנות בעלות בחשבון(או לבצע פעולות שאינן נרשמות בחשבון כלשהו של לקוח) שורה של פרטים,אשר מרביתם נדרשו עוד לפני חקיקת החוק החדש(שם,מספר זהות/דרכון,מען נהנים אחרים בחשבון,מיופה כוח וכו').הלקוחות התבקשו גם להצהיר  האם החשבון נפתח עבורם או עבור אדם אחר,על מנת לברר את זהותו של הנהנה האמיתי בחשבון.בחשבונות הנפתחים עבור תאגידים נדרשים הלקוחות למסור גם את שמות בעלי השליטה בתאגיד, הדיווחים על עסקאות שבנקים נדרשים להעביר אל הרשות להלבנת הון מחולקים לשני סוגים כפי שיפורט בהמשך
 

דיווח לפי גודל פעולה

דיווח אוטומטי ,ללא שיקול דעת של הבנק  ,על עסקאות מסוגים מסוימים שערכן הוא מעל סכום שנקבע.לא מדובר בעסקאות שיש  לגביהן חשש  כי הן קשורות להלבנת הון,ואולם,לאור  ניסיון שהצטבר במדינות אחרות,החליט המחוקק כי ראוי שייבחנו  ע"י הרשות להלבנת הון,לדוגמא

הפקדה או משיכה של מזומנים,בש"ח או במטבע חוץ,בסכום שווה ערך ל- 50.000 ₪ ויותר,בן אם הפעולה נעשית בחשבון של לקוח ובין אם לאו,כגון:הפקדת 50.000 ₪ במזומן לצורך העברת מזומן לחו"ל

החלפה או המרה של שטרות,במטבע ישראלי או במטבע זר ,בסכום של 50.000 אלף ₪ ומעלה

העברה מישראל לחו"ל או מחו"ל לישראל,באמצעות חשבון בנק,בסכום שווה ערך ל-1.000.000 ₪ לפחות (אלא אם קיים תיעוד או הצהרת בעל החשבון כי מדובר בעסקת יבוא או יצוא של סחורות)
 

דיווח על פעולות בלתי רגילות

הבנקים נדרשים  לדווח לרשות על פעולות נוספות אשר נראות לבנק כבלתי רגילות,לאור המידע המצוי בידו.כלומר,חורגות מדפוסי הפעילות הרגילים בחשבון כפי שיפורט להלן

משיכה של כספים וניירות ערך סמוך לאחר הפקדתם,שלא במסגרת מהלך עסקים רגיל וללא סיבה נראית לעין.

שימוש תכוף בכספת ע"י מספר אנשים,ללא סיבה נראית לעין.

פעילות בחשבון אשר נועדה לעקוף את חובת הדיווח לפי גודל פעולה כגון הפקדת סדרה של הפקדות/משיכות בסכומים נמוכים במקצת ממה שנקבע בחובת הדיווח לפי גודל פעולה.

פעילות שהיקפה יוצא דופן או מהווה שינוי משמעותי ביתרות שבחשבון,ללא סיבה נראית לעין
 

קבלת החלטה לדווח על עסקה "כבלתי רגילה" אינה דבר של מה בכך,ותיעשה ע"י גורמים מוסמכים לכך בבנק,החוק מחייב את הבנק  למנות אחראי על ביצוע דרישות החוק-אשר בין  שאר תפקידיו ידאג לגבש את נהלי הבדיקה והבירור כדי להחליט האם נחוץ לדווח(על פעולות בלתי רגילות) על עסקה מסוימת.

החוק אוסר על הבנק ליידע  את  הלקוח על העברת דיווח על פעולות בלתי רגילות בעניינו,כאשר הדיווח לפי גודל פעולה הוא כאמור אוטומטי ,על עסקות שערכן הכספי הוא מעל גובה מסוים

בשנים האחרונות קיימת ביקורת רבה על הפגיעה בצנעת הפרט לנוכח הפעולות הננקטות מכוחו של החוק לאיסור הלבנת הון,כיום המחוקק הישראלי נדרש   לאזן בין ערכים שונים מחד,צנעת הפרט וסודיות בנקאית ומאידך מאבק בהלבנת ההון ופשיעה לסוגיה.המחוקק שהיה מודע לניגוד אפשרי בין ערכים אלה  ניסה  לאזן ביניהם   ע"י קביעה למשל כי המידע יועבר לרשות מוסמכת במשרד המשפטים ולא למשטרה כפי שנהוג במדינות אחדות.החוק הנ"ל הנו דינאמי  ותקנות רבות יחקקו בעניינו בשנים הקרובות לפיכך   צפויות תמורות מהותיות בפרשנותו של החוק הנ"ל במהלך השנים הקרובות.

 

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

.

 

Northern VA Attorney, Collections Lawyer Virginia, Real Estate Attorney NOVA, Litigation Lawyer Reston VA, Business Fraud Attorney Reston Virginia, Washington DC Law Firm
Northern VA Attorney, Collections Lawyer Virginia, Real Estate Attorney NOVA, Litigation Lawyer Reston VA, Business Fraud Attorney Reston Virginia, Washington DC Law Firm

| הפוך לדף בית | שירותי יעוץ מתקדמים | תרגם | פתרונות עסקיים | מי אנחנו | תמונות | החשבון שלי| צור קשר | נדל"ן | יעוץ גסטרונומי | תכניות פרסום