בהר ציון - ע"י אקדמ-יה מלך דוד

האם אפשר ללמוד קבלה?


" קבלה מלשון מקבל

השראת השכינה"

איך אפשר ללמוד קבלה?

 

"מהות הספירות הוא מציאות רוחני ונעלם", לא יושג מהו, כאשר לא יושג מהות מאצילם, כי הם התפשטות חלק מאורו המתפשט בפעולותיו, לפעול כל דבר על מכונו, להיטיב או להפך, ברוב המדריגות המשתלשלות ויורדות לפי גזירת החכמה על כוונת הבריאה. פירוש – כי אין המאציל פועל בנמצאיו בכל כוחו, רק בחלק משוער, לצאת הבריאה באותו התכונה שחפץ אותה. ואותו החלק הפועל – יפעל בהדרגה, כח אחר כח, עד עמוד הדברים בגבולם כראוי אל מקבליהם. והכוחות האלה הם הספירות הנמצאות במציאות ממשי תמידי, כי הנהגתם והשפעתם צריכה להיות כן על פי כולן בכל רגע. ונמצא, שאין הספירות דבר נבדל מהמאציל.
הספירות האלה אינם בעלי תפוס מקום, ועל כן אין גבול למעמדם, ולא נזכר בהם גבול אלא להתפשטות ממשלתן והנהגתן. וטבע המאורות כל אחת שונה מחברתה, והיא פועלת פעולה בתחתונים משונה מפעולת חברתה. וכן כל המאורות הפרטים הנמצאים בהם, כמו שנפרד עוד בס"ד, פעולתן משונה פעולת איש מחבירו, כי יש מרבה השפעה ויש גורע, יש מחזיק ויש מחליש, וכן כל הפעולות הנמצאות במציאות.
ועיקר תכונתם הוא המזג מן החסד הדין והרחמים, הם שלוש מידות שבהם מנהג הקב"ה את עולמו. החסד הוא המשפיע ברוחה: הדין הוא המונע והסותם מאד: הרחמים היא המידה הממוצעת. ומן השלוש האלה מורכבים כל המאורות, אלא שבאחד גובר יותר החסד, ובאחד יותר הדין, ובאחד יותר הרחמים, ולא נמצא בכל המאורות מזה דומה לאחר לגמרי.".(כללי פתחי חכמה ודעת לרמח"ל)

 

אנו עוזרים לכם ללמוד ולהתחיל לצעוד בנתיבכם האישי לשינוי רוחני, במידה ואכן תחליטו להיכנס לתחום הזה עליכם להבין שלימוד הקבלה הוא חלק מדרך חיים, ובכדי להגיע להשגות נעלות עליכם בראש ובראשונה ללמוד "אורח חיים" לשנות הרגלים ולהגיע להיטהרות הגוף קודם.

המרכז לקבלה מובנית מציג דרכי לימוד רבות. אנו עוזרים לכם ללמוד ולהתחיל לצעוד בנתיבכם האישי לשינוי רוחני.

באתר שלנו  אנו מציגים בפניכם קורסים מקוונים, מדיטציות, קונטרסים בנושאים שונים, אסטרולוגיה קבלית... ועוד הרבה יותר.

ספרים, קורסים והרצאות וידאו ינפצו את הבנתכם המוטעית בנוגע למה שאתם חושבים שאתם יודעים על חכמת הקבלה ויעודדו אתכם להרחיב את דעתכם.

בכך שתפנו ישירות למקורותיה של חכמת הקבלה, תעמיקו לא רק את הידע ואת ההבנה של תהליכים בחייכם אלא תהיו מקור האושר הבלעדי של חייכם.