קרן פז

" הנתינה - היא הקבלה האמיתית "

 

חכמת הקבלה אינה פילוסופיה או תיאוסופיה. חכמת הקבלה היא תהליך ועבודה שיש לעשות.  שכשאדם נותן הוא למעשה מקבל - הנתינה היא הקבלה הגדולה ביותר, המקובלים היו אנשי מעשה ולא אנשי תיאוריה או פילוסופיה. הם נהגו לעבור מעיר לעיר, לתת צדקה ולעזור לאנשים להפוך את חייהם לטובים יותר.

מסיבה זו הקמנו, בנוסף לקורסים ולאירועים, את קרן התרומות למטרות צדקה. הקרן מחויבת להעניק משאבי מימון ומשאבים למרכז הריפוי ולמרכז העולמי לשלום כמו כן לאנשים נזקקים, הצבנו מטרה לבנות תוכניות ארוכות טווח למען הקהילה המקומית והביינלאומית. הדבר נעשה באמצעות זיהוי צרכים ברחבי העולם ומתן מענה יעיל לנסיבות אלה.

התוכניות שלנו מנוהלות ומתבצעות בעיקר
ע"י העברת מסרים באמצעים מתקדמים דוגמת הפייס בוק

כאן מתגלים באמת ההבנה והידע שרכשו התלמידים בלימודי הקבלה

הנתינה היא הקבלה הגדולה ביותר.