Skype Logo 

הובר הייטס ישראל - טפסים - לסוכן הרשת,טופס החתמה,חוזה שכירות,חושה דירה,הסכם שיתוף פעולה,הסכם סודיות,חוק המתווכים,נדל"ן ועוד לפרטים נא לפנות לאדם

       http://huberheights.co.il   צור קשר  מסמכים נוספים

 

כרטיס מעקב לקוח


טופס חדש למעקב פעילות עם לקוחות צורף במדור טפסים.
הטופס הוא אישי למתווך בלבד ואיננו תחליף לטופס ההחתמה שמתחייב על פי החוק!
מטרת הטופס:
1.כלי עבודה העוזר למתווך לזכור את פעולותיו עם לקוחות לאורך זמן.
2.מראה ללקוח על: רצינות, שיטתיות, מקצועיות,ואכפתיות מצד המתווך.
3.בעיות משפטיות:
א.במקרה שהלקוח מסרב לשלם דמי תווך בטענה שהמתווך לא עשה כלום, הטופס יוכל להראות לו מה עשו בשבילו.
ב.יוכיח את הגורם היעיל.
ג. במקרה של משפט,המתווך חייב לשחזר את השתלשלות הארועים, כדי להוכיח שהיה גורם יעיל ושאכן מגיעים לו דמי תווך. להזכירכם לא קל לשחזר ארועים לאחר תקופה ארוכה, ואם בעדותו בבית המשפט, המתווך נשמע מהסס או לא בטוח, הדבר מוריד מאמינותו, ופוגם בסיכוייו לזכות בדמי התווך המגיעים לו כדין.
4. אומנם זאת טרחה למתווך לעדכן בטופס כל פעולה שנעשתה עם הלקוח ואפילו שיחת טלפון, אך לכל דבר מתרגלים וזה יהפוך להיות נוהל עבודה קבוע ומובן מאליו.
5.זאת ועוד, מנסיוני ביצוג מתווכים בבית המשפט אני ממליץ לעבוד בשיטה זו, כי בסופו של דבר זה משתלם.

להלן הטופס המומלץ על ידי ונתון לשינויים על פי צרכי כל משרד.
נשמח לקבל את הערותיכם, ולשתף את יתר המתווכים.

הובר הייטס ישראל.......טופס פנימי אינו בא להחליף טופס הזמנת שירותי תיווך.............
שם הסוכן: __________ תאריך פתיחה:___________

הלקוח:
שם פרטי: __________ שם משפחה: ______________ כתובת: _____________________
טלפונים: בית: ____________ עב': ____________ נייד: __________ דוא"ל: __________
חתם על טופס התחייבות: לא / כן מס' טופס: ________ תאריך: _________
מעוניין ב: קניה / מכירה / השכרה / לשכור
מהות הבקשה:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

תאריך: ________ אופן ההתקשרות: טל' / פגישה / אחר ______________
מהות ההתקשרות: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
סיכום להמשך: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
תאריך: ________ אופן ההתקשרות: טל' / פגישה / אחר ______________
מהות ההתקשרות: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
סיכום להמשך: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
תאריך: ________ אופן ההתקשרות: טל' / פגישה / אחר ______________
מהות ההתקשרות:_________________________________________________________
______________________________________________________________________
סיכום להמשך:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
תאריך: ________ אופן ההתקשרות: טל' / פגישה / אחר ______________
מהות ההתקשרות:_________________________________________________________
______________________________________________________________________
סיכום להמשך:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
תאריך: ________ אופן ההתקשרות: טל' / פגישה / אחר ______________
מהות ההתקשרות:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
סיכום להמשך:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
תאריך: ________ אופן ההתקשרות: טל' / פגישה / אחר ______________
מהות ההתקשרות:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
סיכום להמשך:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
תאריך: ________ אופן ההתקשרות: טל' / פגישה / אחר ______________
מהות ההתקשרות:_________________________________________________________
סיכום להמשך:___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________