טופס החתמה

  I.R.A |  צור קשר | מסמכים נוספים

 

התחיבות לתשלום דמי תיווך

 

בחתימתי על מכתב זה, הנני מתחייב לשלם את עמלת התיווך ל:    אדם הובר  ת.ז 058441619 מס' רישיון :001692

 

 סך של : 2% בדירות ומגורים.

                5% בנדל"ן מסחרי (או 100,000 שקלים- הגבוה מבין השניים) 

                10% בחברות בורסאיות ובעסקים+ מ.ע.מ.

 

 * בשכירות : חודש לשנה - שלושה חודשים לחוזים של 5 שנים ומעלה ואו בתקופות קצרות 30% משכר הדירה החודשי.

   דמי התיווך  ישולמו ביום החתימה על חוזה ,או זיכרון דברים או יצירת קשר מחייב אחר, הכול לפי המוקדם .

 

סודיות :

הריני מתחייב לא למסור כל מידע הנוגע לנכסים המועברים אלי דרך אדם הובר או מי מטעמו , ללא הסכמה בכתב  מאדם הובר וכן עלי  לדווח לך על כל משא ומתן המתנהל עם מי שהופניתי אליו על-ידך ולידע אותו כי נשלחתי על-ידך.

 

הנכסים:

א.

ב.

ג.

ד. 

                                                                                                                                                                  

וכראייה באתי על החתום :

לקוח שם מלא :

אדם הובר

טלפון נוסף :                                     פלאפון::

  001692  מספר רישיון   

ת.ז                                                 מייל/כתובת:

   058441619              ת.ז   

 חתימת הקונה                                   תאריך

תכתובת אלקטרונית מחייבת

גובה העמלה:  2% במגורים   5% בנכסים ונדל"ן מסחרי  (או 100,000 שקלים)   10% בחברות בורסאיות שלדים בורסאיים ועסקים - לטופס פרטני