גרNYולה

בריאות בכל טעימה


מוצרים חדשים


אנו שוקדים כעת על פיתוחם של מוצרים ייחודים חדשים אשר אינם קיימים היום בעולם.

אנו יודעים - מניסיון כי ניתן להשתמש בגרנולה בצורה מגוונת ובשילוב מנצח של מוצרים שימושים בתחום המזון ולכן כל המוצרים החדשים שלנו מבוססים על טהרת הגרנולה ושילובה במוצרים נלווים הכל - בריאות .

מכיוון שרעיון פשוט וטוב הוא רעיון שכל אחד יכול  לעשותו ובזה גם היתרון היחסי שלו וחוכמתו לכן אנו משאירים את המוצרים האלו בסוד עד ליום ההשקה.

אבל בכל זאת בכדי לא להפיג לכם את המתח: הנה החידה:

למי שיצליח לגלות את כל ארבעת המוצרים המיוחדים שאנו שוקדים על ייצורם: מובטחת הספקת גרנולת בריאות (אישית) שוטפת למשך 7 שנים..

חלקו מלוח - חלקו מתוק - חלקו מתאים לאדם - וחלקו מתאים לחברו